Σας παρέχουμε νομικές υπηρεσίες από το 1967

Εμπιστευτείτε τα 55 χρόνια μάχιμης δικηγορίας μας

01

ιστορία γραφείου

Το γραφείο ιδρύθηκε από τον Παύλο Ντόκα το 1967 στην Καρδίτσα. Από τότε έχει χειριστεί μερικές από τις μεγαλύτερες υποθέσεις στην Καρδίτσα, στην Θεσσαλία αλλά και σ’ όλη την Ελλάδα με μακρόχρονη εμπειρία στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το γραφείο και οι δικηγόροι του, ως ανέκαθεν οικογενειακή επιχείρηση, διακρίνονται για την οικειότητα, την συνέπεια αλλά και την υπευθυνότητά τους. Το γραφείο έχει το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, εγγυώμενο την ταχύτητα εξυπηρέτησης και ποιότητας παροχής υπηρεσιών σε όλους τους εντολείς του, έχοντας από τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας υποθέσεων.

02

Τομείς Δικαίου

Καταλαβαίνουμε και ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις σας
Αστικό Δίκαιο

Ασχολούμαστε με όλους του τομείς του αστικού δικαίου όπως

 • Οικογενειακό Δίκαιο
  Διαζύγια, διατροφές, ρύθμιση οικογενειακής στέγηςεπιμέλειες ανηλίκων κ.α.
 • Κληρονομικό Δίκαιο
  Διαθήκες, αποποιήσεις κληρονομιάς, προσβολή διαθήκης, κληρονομικές
  διαφορές, αξιώσεις μεταξύ κληρονόμων, διεκδίκηση νόμιμης μοίρας κ.α.
 • Ενοχικό Δίκαιο
  Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, έργου, προμηθειών, δανείων, συμβατική ευθύνη, μισθωτικές διαφορές, αστική ευθύνη αυτοκινητικών διαφορών, αδικοπραξίες και χρηματικές ικανοποιήσεις κ.α.
 • Εμπράγματο Δίκαιο
  Κυριότητα, επικαρπία, δουλείες, υποθήκη, έλεγχο τίτλων, διαφορές συνιδιοκτητών κ.α.
Ποινικό Δίκαιο

Το Δικηγορικό μας Γραφείο εξειδικεύεται σε υποθέσεις Ποινικού Δικαίου,  και παρέχει  δυναμική υπεράσπιση και νομική υποστήριξη σε κάθε περίπτωση πταίσματος, πλημμελήματος ή κακουργήματος.

 • Εγκλήματα κατά της ζωής 
 • Εγκλήματα κατά της τιμής 
 • Εγκλήματα κατά της περιουσίας 
 • Οικονομικά Εγκλήματα
 • Ηλεκτρονικό Έγκλημα, ηλεκτρονικές απάτες
 • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα 
 • Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης 
 • Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής
 • Εγκλήματα  που προβλέπονται σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους 
 
Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο

Ίδρυση, τροποποίηση προσωπικών εμπορικών εταιρειών

 • ΟΕ, ΕΕ, Αφανής, Κοινοπραξίες,
 • ΑΕ, ΕΠΕ,
 • ΙΚΕ (Ιδιωτικών Kεφαλαιουχικών Εταιρειών)
 •  Υπεράκτιων – offshore εταιρειών
Επίσης ειδικευόμαστε:
 • Θέματα δικαίου του Ανταγωνισμού 
 • Διανοητική (Πνευματική και Βιομηχανική) Ιδιοκτησία
 • Είσπραξη αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές κλπ)
 • Θέματα προστασίας του καταναλωτή
 • Υπερχεωμένα Νοικοκυρια (Ν. 3869/2010)
 • Εμπορικά σήματα – κατοχύρωση
 • Αγορά ακινήτων (έλεγχος τίτλων κλπ)
 
Δίκαιο Νέων Τεχνολογιών
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων κατά την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών
 • Συμμόρφωση σε νομοθεσία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών
 • Συμβάσεις ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Συμβάσεις ανάπτυξης & παροχής software
 • Σύνταξη όρων σύμβασης ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Συμβάσεις hardware, software και ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων
 • Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Προστασία διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 • Όροι χρήσης ιστοσελίδων και υπηρεσιών
 • Νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα ηλεκτρονικής προμήθειας
 • Σχεδιασμός “προστασίας εκ του σχεδιασμού” και όρων χρήσεως σε υπηρεσίες SaaS, PaaS, IoT
Διοικητικό Δίκαιο

Διοικητικό, Φορολογικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο

 • Προσφυγές κατά πράξεων διοικητικών κυρώσεων
 • Αγωγές – Προσφυγές ενώπιον των σχετικών Διοικητικών Επιτροπών και Δικαστηρίων
 • Εκπροσώπηση ενώπιον φορολογικών αρχών και διοικητικών επιτροπών
 • Προσφυγές κατά φορολογικών προστίμων
 • Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διαφορές
Εργατικό Δίκαιο
 • Κατάρτιση συμβάσεων εργασίας 
 • Θέματα δικαιωμάτων εργαζομένων
 • Υποθέσεις καταγγελίας συμβάσεων εργασίας (καταγγελία της σύμβασης εργασίας, αποζημίωση απόλυσης κλπ)
 • Θέματα απόλυσης (ακυρότητα απόλυσης, καταβολή αποζημίωσης, ομαδικές απολύσεις κλπ)
 • Ζητήματα βλαπτικής μεταβολής συνθηκών εργασίας
 • Θέματα εναλλασσόμενης εργασίας, τηλεργασία
 • Ζητήματα απαγόρευσης διακρίσεων
 • Ζητήματα σχετικά με το χρόνο εργασίας  
 • Ζητήματα αποδοχών
 • Ζητήματα υπερημερίας
 • Θέματα σχετικά με την Επιθεώρηση Εργασίας

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες μας

Συμμορφώσεις Προσωπικών Δεδομένων GDPR - Παροχή Υπηρεσιών DPO

72

GDPR COMPILIANCE & DPO SERVICES

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Η υπηρεσία της συμμόρφωσης περιλαμβάνει υποστήριξη οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων που διαχειρίζονται, τηρούν και επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR 2016/679).

Το γραφείο μας με τεράστια εμπειρία και παράδοση στον τομέα, καλύπτει όλων των ειδών τις επιχειρήσεις που απαιτείται συμμόρφωση.

Η συμμόρφωση με τον GDPR είναι μια συνεχής διαδικασία και πρέπει να επανεξετάζεται και να επαναλαμβάνεται, όποτε κρίνεται απαραίτητο. Εάν προκύψουν μεταβολές των κινδύνων, κατά την επεξεργασία των δεδομένων, οι διασφαλίσεις πρέπει να προσαρμοστούν, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις νέες συνθήκες και να πληρούν τις νέες απαιτήσεις. Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη μέσω καθορισμένων και συγκεκριμένων διαδικασιών για την συνεχή αξιολόγηση στόχων, μέτρων και διασφαλίσεων.  

Αναλαμβάνουμε πιστοποιημένα την παροχή υπηρεσιών DPO όταν αυτό απαιτείται για την επιχείρησή σας.

Ανεξαρτήτως του ορισμένου DPO (εσωτερικός ή εξωτερικός), όλες οι επιχειρήσεις απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις από ειδικούς περί την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων, όταν πρόκειται να συνάψουν μια σύμβαση ή να κάνουν κάποια διαδικασία πέραν των προβλεπόμενων από την συμμόρφωση. Το γραφείο μας με τεράστια εμπειρία στον τομέα μπορεί να σας συμβουλέψει για μεμονωμένες επεξεργασίες που απαιτούν ειδικές γνώσεις, υποστηρικτικά στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον ορισμένο DPO της επιχείρησης. 

Σύγχρονες Υπηρεσίες

03

Lawcase.gr

Το Γραφείο μας πρωτοπορεί προσφέροντας σύγχρονα εργαλεία στην υπηρεσία της δικαιοσύνης.

Το lawcase.gr έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά από δικηγόρο μας και χρησιμοποιείται από όλα τα δικαστήρια της Ελλάδος για τις υπολογιστικές του εφαρμογές.

Αποτελεί το πιο σύγχρονο εργαλείο μηχανογράφησης Δικηγορικών Γραφείων, προσφέροντας απαράμιλλη χρηστικότητα και ασφάλεια. Είναι το μόνο εργαλείο του είδους του σχεδιασμένο με βάση την επιταγή του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για προστασία εκ του σχεδιασμού, διασφαλίζοντας ότι όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία με το υψηλότερο επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

04

Τελευταία Άρθρα

Ενέργεια

Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας και Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών

Την αντικατάσταση του υφιστάμενου καθεστώτος των Ενεργειακών Κοινοτήτων προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση την 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα »
Ακίνητα - Κτηματολόγιο

Βεβαίωση τεκμηρίωσης νόμιμης χρήσης

Σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 18 του ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α΄ 129/04.07.2022) απαιτείται Τεκμηρίωση Νόμιμης Χρήσης από Δικηγόρο για την τεκμηρίωση του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης. Για την περίπτωση ιδιωτικών,

Διαβάστε περισσότερα »
Ενημέρωση

Άυλο συναινετικό διαζύγιο μέσω gov.gr – Όλη η διαδικασία

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση σχετικά με την ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης άυλου συναινετικού διαζυγίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ). Αναλυτικά : Διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης συναινετικού

Διαβάστε περισσότερα »
Ενημέρωση

Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019). Ποιες είναι οι ποινές και πως επιβάλλονται

Νέος Ποινικός Κώδικας. Ποιες είναι οι ποινές και πως επιβάλλονται Ο νέος Ποινικός Κώδικας Νόμος 4619/2019 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 95/11.06.2019 Κύρωση του Ποινικού Κώδικα ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΙΝΕΣ, ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ι. ΚΥΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα »

Προσωπικά δεδομένα

GDPR - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Βάιος Ντόκας

Εταιρική νομική προστασία

Το Γραφείο μας μπορεί να παρέχει πλήρη νομική προστασία για την επιχείρησή σας, με λύσεις σχεδιασμένες για εσάς, με πάγια αντιμισθία σε ετήσια ή πολυετή βάση. Η λύση αυτή μπορεί

Διαβάστε περισσότερα »
GDPR - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Βάιος Ντόκας

ΑΠΔΠΧ: Προσωρινή διαταγή για αναστολή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Απόφαση του Προέδρου της Αρχής αριθ. 2/2022, για αναστολή της καταστροφής δεδομένων από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

Διαβάστε περισσότερα »
GDPR - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Βάιος Ντόκας

Συστάσεις για τη συμμόρφωση υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες από την ΑΠΔΠΧ

H Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε δελτίο τύπου που αφορά συστάσεις για τη συμμόρφωση υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Το Δελτίο τύπου έχει

Διαβάστε περισσότερα »
GDPR - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Βάιος Ντόκας

Είναι τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα πραγματικά ανώνυμα;

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ως ανωνυμοποίηση ορίζεται η διαδικασία διαγραφής των αναγνωριστικών προσωπικού χαρακτήρα σε εγγραφές αποθηκευμένων δεδομένων, έτσι ώστε να μην είναι πλέον δυνατόν τα

Διαβάστε περισσότερα »
05

Οι δικηγόροι

Ακεραιότητα, Ηθική, Αξία
Παύλος Β. Ντόκας

Ιδρυτής

Βάιος Π. Ντόκας, MSc

Απόφοιτος ΑΠΘ, DPO

Δήμητρα Π. Ντόκα

Απόφοιτος ΕΚΠΑ, Διαμεσολαβήτρια

Κέλλυ-Άννα Π. Ντόκα

Απόφοιτος ΕΚΠΑ, , Διαμεσολαβήτρια

12.000+

Ολοκληρωμένες υποθέσεις

12.000+

Ικανοποιημένοι πελάτες

95%+

Ποσοστό κερδισμένων υποθέσεων

160+

Ενεργό δίκτυο συνεργατών

06

Γιατί να μας εμπιστευτείτε

Εμπειρία, Καινοτομία, Συνέπεια
1

Εμπειρία στον Άρειο Πάγο και στα Ανώτατα Δικαστήρια της Χώρας

Σας εκπροσωπούμε σε όλα τα Ανώτερα Δικαστήρια της Χώρας, Άρειος Πάγος, Ελεγκτικό Συνέδριο, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ανώτατα Ειδικά Δικαστήρια

2

Σίγουρη επιτυχία στις υποθέσεις σας

Οι σωστές νομικές συμβουλές και η εκδίκαση των υποθέσεων που έχουν σωστή νομική βάση, οδηγεί σε τεράστια ποσοστά επιτυχίας εφόσον οι υποθέσεις υποστηριχτούν σωστά σε όλους τους βαθμούς. 

3

Η πρώτη επιλογή στο Αστικό και Ποινικό δίκαιο

Οι 5 Δεκαετίες του γραφείου μας, σας εγγυώνται την σωστή εκπροσώπησή σας και υπεράσπιση των δικαιωμάτων σας με ειλικρίνεια.

4

Σύγχρονες υπηρεσίες

Με το βλέμμα πάντα στραμμένο προς το μέλλον, σας προσφέρουμε τις πιο σύγχρονες νομικές υπηρεσίες με καινοτόμα προϊόντα σε συνδυασμό με εξειδικευμένους συνεργάτες μας για κάθε τομέα της επιχείρησής σας.

07

Επικοινωνήστε

Απευθυνθείτε στο γραφείο μας και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα.
Επικοινωνήστε μαζί μας

Καλέστε μας στο 24410 23209

Που θα μας βρείτε

Ιεζεκιήλ 31, Καρδίτσα

Κοινωνικά μέσα
Επικοινωνήστε μαζί μας

Σταθερό Επικοινωνίας:

Που θα μας βρείτε

Ιεζεκιήλ 31, Καρδίτσα

Κοινωνικά μέσα