Ποινικό δίκαιο

Σας εκπροσωπούμε σε όλα τα είδη των ποινικών δικαστηρίων και σε όλες τις διαδικασίες, όπως στα στάδια της προανάκρισης, της κύριας Ανάκρισης, ενώπιον των Δικαστικών Συμβουλίων και των Ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, μέχρι και την αναιρετική διαδικασία στον Άρειο Πάγο.

Εμπορικό δίκαιο

Αναλαμβάνουμε όλων των ειδών του εμπορικού δικαίου, όπως αξιόγραφα, πτωχεύσεις, δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας όπως και τραπεζικό, χρηματιστηριακό δίκαιο, σύσταση εταιριών, κατοχύρωση εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Διοικητικό δίκαιο

Στο γραφείο μας μπορείτε να μας εμπιστευθείτε σε όλα τα φορολογικά ζητήματα, θέματα υπαλληλικού δικαίου, εκπροσώπησή σας ενώπιον Πειθαρχικών και Υπηρεσιακών Συμβουλίων καθώς και σε υποθέσεις Αστικής Ευθύνης του Δημοσίου, σε όλα τα Διοικητικά Δικαστήρια.

Σας παρέχουμε νομικές υπηρεσίες από το 1967.

Εμπειστευτείτε τα 50 χρόνια μάχιμης δικηγορίας μας

Τελευταία νέα