Το Γραφείο μας μπορεί να παρέχει πλήρη νομική προστασία για την επιχείρησή σας, με λύσεις σχεδιασμένες για εσάς, με πάγια αντιμισθία σε ετήσια ή πολυετή βάση. Η λύση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει:

Βασικές Νομικές Υπηρεσίες όπως:

 • Διαρκή συμβουλευτική, για όλα τα εταιρικά νομικά θέματα που μπορεί να προκύψουν στην εταιρία σας, όπως εργατικού, αστικού, εμπορικού ή διοικητικού δικαίου.
 • Παραστάσεις ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων και Αρχών με τις ελάχιστες νόμιμες αμοιβές για κάθε δικαστική πράξη, όπως έγερση αγωγών, διαταγών πληρωμής, προσφυγών κλπ.
 • Σύνταξη εταιρικών εγγράφων, συμβάσεων, συμφωνητικών και αιτήσεων.
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλες τις Αρχές, συμβούλια ή συμφωνίες.
 • Διαπραγμάτευση, διαμεσολάβηση, συμβιβασμούς και γνωμοδοτήσεις επί νομικών ζητημάτων, όπου αυτό απαιτείται.
 • Τηλεφωνική επικοινωνία, αποστολή επιστολών και σύνταξη εξωδίκων δηλώσεων προς ιδιώτες και Δημόσιο.
 • Επικυρωμένες μεταφράσεις εταιρικών εγγράφων και διεθνή διαβίβαση αυτών.
 • Δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με ξενόγλωσσους Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις.

Υπηρεσίες GDPR και DPO:

 • Δωρεάν συμβουλευτική για θέματα προσωπικών δεδομένων.
 • Ενημέρωση της συμμόρφωσης της επιχείρησης.
 • Συμμόρφωση όλων των εταιρικών συμβάσεων και συμφωνητικών σας με τις απαιτήσεις του GDPR.
 • Υπηρεσίες Data Protection Officer για την επιχείρησή σας, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές ή διεκπεραίωση αιτημάτων τρίτων.

Συνδυαστικές υπηρεσίες με άλλες επιχειρήσεις:

 • Πρόσβαση στο πανελλήνιο δίκτυο ειδικών συνεργατών μας και συνεργασία με προνομιακούς όρους.
 • Δυνατότητα τριμερούς συνεργασίας με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις παροχών υπηρεσιών διαδικτύου και νέων τεχνολογιών, για βελτίωση της αποδοτικότητας ή εμπορική προώθηση της επιχείρησής σας και νομική κάλυψη των απαιτήσεων του νόμου, όπως σύνταξη όρων χρήσης υπηρεσιών, πολιτικών προστασίας, ειδικές συμβάσεις χρήσης πληροφοριακών συστημάτων κλπ.

Μάθετε περισσότερα για την ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ από τον εξειδικευμένο δικηγόρο του γραφείου μας ΒΑΪΟ ΝΤΟΚΑ και εξασφαλίστε την μόνιμη συνεργασία και προστασία για την επιχείρησή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για την διαμόρφωση ενός πακέτου νομικών υπηρεσιών προσαρμοσμένο στην επιχείρησή σας, ώστε να διασφαλίσετε μια πολύπλευρη και ολοκληρωμένη νομική προστασία στο vaiosntokas@hotmail.com

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας Πανελλαδικά.