Φωτοβολταϊκά

Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας και Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών

Την αντικατάσταση του υφιστάμενου καθεστώτος των Ενεργειακών Κοινοτήτων προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση την 15 Φεβρουαρίου 2023 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 27 Φεβρουαρίου 2023. Οι ενεργειακές κοινότητες θα έχουν τη μορφή συνεταιριστικών οργανώσεων και θα μπορούν να έχουν δευτεροβάθμια αλλά και τριτοβάθμια εκπροσώπηση. Οι ενεργειακές κοινότητες που έχουν ήδη ιδρυθεί με βάση προηγούμενο νόμο του… Περισσότερα »Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας και Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών