Covid-19 Δικαστική Ενημέρωση

Ενημέρωση για την κατάσταση των δικαστικών υπηρεσιών που λειτουργούν και το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας των δικαστηρίων.

 

 

Τα δικαστήρια βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας από 13-3-2020 έως και 15-5-2020.

Κατά το χρονικό διάστημα από την 28η Απριλίου 2020 έως και την 15η Μαΐου 2020 δεν θα εκδικαστούν οι πολιτικές υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί για συζήτηση, πλην των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, Α’ 182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν.  4684/2020 για το ανωτέρω χρονικό διάστημα η εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης διεξάγεται ως εξής: α) Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ. β) Στη δήλωση της περίπτωσης α΄, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση, επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούμενη προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου. γ) Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο ακίνητο. Κατά δε την παράγραφο 2 του ίδιου ως άνω άρθρου κατά το χρονικό διάστημα της παραγράφου 1, η ανάκληση, η εξάλειψη και η μεταρρύθμιση συναινετικής προσημείωσης υποθήκης γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1. Η συναίνεση του προσημειούχου δανειστή δίνεται εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Κατόπιν των ανωτέρω για τη συζήτηση των εν λόγω υποθέσεων θα ακολουθηθεί η ανωτέρω έγγραφη διαδικασία, το δε περιεχόμενο των  αποφάσεων θα είναι εναρμονισμένο στις ανωτέρω διατάξεις.

Για το χρονικό διάστημα από 28 Απριλίου 2020 έως και 15 Μαΐου 2020, ως ορίζεται στο άρθρο 17 του Ν. 4684/2020 αναφορικά με την εγγραφή, ανάκληση, μεταρρύθμιση κλπ. ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΥΠΟΘΗΚΩΝ: Η συζήτηση  υποθέσεων χορήγησης, ανάκλησης, εξάλειψης και μεταρρύθμισης συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ. 

Επιτρέπεται η κατάθεση ΚΛΗΣΗΣ για επαναφορά προς συζήτηση των αιτήσεων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, η συζήτηση των οποίων είχε ματαιωθεί λόγω της αναστολής των εργασιών του Πρωτοδικείου κατά τον Μάρτιο και Απρίλιο, καθώς και η κατάθεση νέων  αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον έχουν αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ.

Κατάθεση δικογράφων θα γίνεται δεκτή μόνο για ανακοπές του άρθρου 933, 954 και 1000 ΚΠοΛΔ, εφόσον έχει προσδιορισθεί ήδη πλειστηριασμός που δεν καταλαμβάνεται από  το χρονικό διάστημα της αναστολής. 

Προσωρινές διαταγές συζητούνται μόνο κατ’ εξαίρεση έπειτα από συνεννόηση με τα επιμέρους Πρωτοδικεία.

Σύμφωνα με την  με αριθμό 26804/2020 ΦΕΚ Β/1588 ΚΥΑ  (άρθρο έβδομο) ως αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των Πρωτοδικείων, εν όψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ορίζονται τα εξής:

Α) Η  χρήση προστατευτικής μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας αλλά και από τους συνηγόρους και τους διαδίκους.

Β) Διαθεσιμότητα αντισηπτικού υγρού σε όλους τους χώρους και χρήση αυτού από δικηγόρους και διαδίκους. 

Γ) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον.

Δ) Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.).

Παρούσα κατάσταση Μέτρων Δημόσιας Υγείας από 4-5-2020