Η λειτουργία κάθε επιχείρησης στο διαδίκτυο που πραγματοποιεί πωλήσεις εξ αποστάσεως, απαιτεί και την δήλωση όρων χρήσεως ώστε να μπορείτε να προστατευτείτε νομικά, είτε παρέχετε προϊόντα, είτε υπηρεσίες εξ αποστάσεως. Είναι σκόπιμο η σύνταξη όρων χρήσης να γίνεται για τον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο, χωρίς να χρησιμοποιούνται δηλαδή προδιατυπωμένοι όροι, οι οποίοι δεν είναι προσαρμοσμένοι στην δική σας επιχείρηση και δεν παρέχουν προστασία για κάθε περίπτωση για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης όσο και για τους χρήστες.

Όταν λοιπόν από τον διαδικτυακό τόπο παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη για παραγγελίες προϊόντων πρέπει να ακολουθούνται οι όροι του άρθρου 4 του Ν.2251/1994 (Προστασία καταναλωτή), περί πώλησης εξ αποστάσεως. Η παραπάνω διάταξη δίνει στον αγοραστή το δικαιώμα να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14 ημερών, καθώς και εκτεταμένες υποχρεώσεις του πωλητή για παροχή ενημερωτικών στοιχείων σχετικά με τα χαρακτηριστικά της πώλησης τα οποία πρέπει να διατίθενται στον αγοραστή. Εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι σε αυτή τη μορφή πώλησης δεν επιτρέπεται η είσπραξη του ποσού πριν τη παράδοση του προϊόντος αλλά και ότι ο πάροχος πρέπει να έχει περιληφθεί στο Μητρώο Προμηθευτών που εκτελούν πωλήσεις εξ αποστάσεως.

Οι όροι χρήσης ενός e-shop πρέπει να περιέχουν αναλυτικές διατάξεις για την λειτουργία της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειάς τους, καθώς και των υποχρεώσεων του χρήστη για σεβασμό της πνευματικής ιδιοκτησίας όλων των μερών. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται εφαρμογές υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης τρίτων, πρέπει να διευκρινίζεται ο περιορισμός της ευθύνης του προμηθευτή όπως και το ότι συνεχίζουν να ισχύουν και οι όροι του εκάστοτε φορέα κοινωνικής δικτύωσης ή διαδικτυακής υπηρεσίας.

Εφόσον όμως το e-shop αναπτύσσει και διαδραστικές λειτουργίες (αναρτήσεις, εισαγωγή δεδομένων), και γενικά όταν ο διαδικτυακός σας τόπος παρέχει χώρο σε χρήστες να αναρτήσουν οι ίδιοι περιεχόμενο, θα πρέπει να έχετε φροντίσει οι όροι χρήσης να προσδιορίζουν τόσο τον αποκλεισμό της ευθύνης για προληπτική εποπτεία από μέρους της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην κοινωνία της πληροφορίας, όσο και σαφείς κι άμεσες διαδικασίες εξέτασης παραπόνων από θιγόμενους, ώστε αυτοί να ικανοποιούνται εξωδικαστικά και να αποφεύγονται περιττές δικαστικές διαδικασίες που μπορεί να σημαίνει και επιδίκαση υψηλών αποζημιώσεων.